Polis administratie

FuneralView biedt voor uitvaartverenigingen en grotere uitvaartondernemers ook een uitgebreide leden- en polis administratie. In deze omgeving, die gekoppeld is aan de FuneralView dossieradministratie, kunnen personen, gezinnen en polissen worden vastgelegd en uitgebreid beheerd.

Ledenbeheer (basis)

De basis van de ledenadministratie wordt gevormd door de registratie van leden. Er wordt onderscheid gemaakt tussen betalende leden en niet betalende leden (ofwel gezinsleden).
FuneralView biedt kleine uitvaartverenigingen die alleen een contributiesysteem hanteren de mogelijkheid om gebruik te maken van een ‘light-variant’.

Offertes

Binnen de ledenomgeving kan een wizard worden gestart waarmee u op een efficiënte en snelle manier een offerte kunt uitbrengen aan meerdere personen met verschillende verzekeringsproducten. Op basis van die gegevens kan een geïntegreerde vragenlijst (gezondheidsverklaring) worden opgenomen. De polissen kunnen elektronisch worden aangeboden en direct digitaal ondertekend worden. Getekende offertes kunnen eenvoudig worden gepromoveerd tot leden en polissen.

CRM

Alle documenten kunnen zelf worden gemaakt en beheerd in FuneralView. Polissen, correspondentie en facturen worden automatisch gekoppeld aan betreffende leden. Per lid zijn alle gegevens direct inzichtelijk. Alle documenten kunnen desgewenst digitaal worden ondertekend.

Binnen het systeem kan worden gewerkt met (automatisch gegenereerde) activiteiten. Denk daarbij aan een dashboard dat voor u bewaakt welke werkzaamheden aandacht behoeven. (Bewaking van nog te prolongeren polissen, bewaking van uitkeringen, bewaking van nog te versturen documenten, bewaking op leden die 18 jaar worden en een ander polisproduct aangeboden moeten krijgen, dat soort zaken.

Prolongatie en facturatie

Polissen krijgen bij de start meteen een prolongatiedatum mee. Op basis daarvan wordt de gebruiker automatisch herinnerd aan de prolongatie van polissen. Dezelfde methodiek hanteren we ook voor de facturatie. Automatisch wordt u, via de dashboard functionaliteit, gewezen op het aantal nog te factureren polissen. De facturatie frequentie (Bijvoorbeeld eenmaal per jaar, of elke maand) kan per betalend lid worden bepaald. En uiteraard ondersteunen we ook de mogelijkheid om incassogegevens mee te sturen richting uw financiële administratie. Kopiefacturen zijn bij het lid terug te vinden.

Activiteiten workflow

Activiteiten of taken kunnen worden geautomatiseerd. U kunt daarbij bijvoorbeeld denken aan een taak als ‘versturen welkombrief’ bij het aanmaken van een nieuw lid. Telkens als er een nieuw lid wordt aangemaakt wordt voor dat lid deze actie uitgevoerd. Deze acties zijn zelf te definiëren en zorgen voor een workflow die past bij uw organisatie.

Koppeling met financiële administratie

De ledenadministratie kan op basis van bestandsuitwisseling gegevens uitwisselen met uw financiële administratie. Op dit moment is een geïntegreerde API koppeling beschikbaar voor AccountView Business Software en komen dergelijke koppelingen ook beschikbaar voor eAccounting en Visma.net.

Screenshots

\\ Demo aanvragen

Bent u nieuwsgierig en/of geintereseerd? Vraag dan hier vrijblijvend uw demo aan!

Demo aanvragen

Bel ons en vraag naar Charles of David

0527 69 99 00

Mail ons

info@funeralview.nl